L’evolució de l’odontologia

Si bé no té una repercussió mediàtica com si els tenen altres avenços en diferents camps de la medicina, el canvi radical que ha experimentat l’odontologia en els últims anys ha sigut important. Per començar, en la formació acadèmica, tant l’obligatòria com la de lliure elecció. Hi ha una molt ampla oferta de cursos, post-graus…