Empastament dental: Cures i recomanacions per a un somriure saludable

empastament-dental-cures-i-recomanacions-per-a-un-somriure-saludable

L’empastament dental és un tractament comú per a tractar la càries en la seva etapa inicial. Es realitza mitjançant l’eliminació del teixit danyat i el farciment de la cavitat amb un material biocompatible. Aquest procediment és essencial per a prevenir l’avanç de la càries i protegir la polpa dental. En aquest article, explorarem el procés de l’empastament dental, els materials utilitzats, la seva durada i cures posteriors, així com també la sensibilitat dental relacionada. A més, abordarem la importància de les revisions periòdiques i les alternatives a considerar en cas de necessitar altres tractaments dentals.

Què és l’empastament dental?

L’empastament dental és un procediment clau en el tractament de la càries dental. Consisteix a eliminar el teixit afectat, netejar la cavitat i emplenar-la amb un material biocompatible, retornant així la funcionalitat i estètica a la dent. Aquest tractament evita que les càries avancin i afectin la polpa de la dent, evitant tractaments més complexos com l’endodòncia.

Procediment de l’empastament dental

El procediment de l’empastament dental comença amb un diagnòstic precís per a avaluar l’abast de la càries. S’utilitza anestèsia local per a garantir la comoditat del pacient durant el procediment. Després, es neteja acuradament la càries amb eines dentals especialitzades. A continuació, es realitza l’ompliment de la cavitat amb un material d’empastament adequat, com la resina composta. Finalment, es realitza un poliment per a ajustar l’empastament a la mossegada del pacient, garantint la seva funcionalitat.

Tipus de materials per a l’empastament dental

Existeixen diferents materials que poden utilitzar-se per a realitzar un empastament dental, com la resina composta, amalgama de plata i or, entre altres. Cada material té les seves pròpies característiques i durada. No obstant això, la resina composta és el material més comunament utilitzat a causa de la seva durabilitat, resistència i aparença estètica.

Durada i cures de l’empastament dental

La durada de l’empastament dental pot variar, depenent del material utilitzat i les cures posteriors. En general, la resina composta pot durar fins a 10 anys, mentre que altres materials poden tenir una durada més prolongada. Per a garantir la durabilitat de l’empastament, és important mantenir una bona higiene bucal amb raspallat regular, ús de fil dental i visites periòdiques al dentista. A més, és necessari evitar aliments durs o enganxosos que puguin danyar l’empastament i evitar hàbits com el bruxisme que puguin exercir pressió excessiva sobre l’empastament.

Com es realitza un empastament dental?

Diagnòstic de la càries dental

El procediment d’empastament dental comença amb un diagnòstic precís de la càries dental. El dentista examinarà minuciosament les dents afectades utilitzant eines com a sondes i radiografies per a determinar l’abast de la càries i avaluar si és necessari realitzar un empastament.

Anestesia local i garantia de comoditat al pacient

Per a garantir la comoditat del pacient, s’utilitza anestèsia local en la zona a ser tractada. Això assegura que el pacient no senti dolor durant el procediment. El dentista expert en empastaments dentals s’assegurarà d’administrar la quantitat adequada d’anestèsia per a garantir l’efectivitat i comoditat durant el tractament.

Neteja de la càries i aplicació del material d’empastament

Una vegada que l’àrea a tractar està adormida, el dentista procedirà a netejar acuradament la cavitat afectada utilitzant instruments dentals. S’eliminarà la càries dental i es prepararà la zona per a l’aplicació del material d’empastament. Existeixen diferents materials d’empastament disponibles, com la resina composta, que s’utilitzarà per a emplenar i restaurar la cavitat afectada de manera estètica i funcional.

Polit final i ajust a la mossegada del pacient

Una vegada aplicat el material d’empastament, es realitza un poliment final per a ajustar l’empastament a la mossegada del pacient. Això garanteix que l’empastament dental s’ajusti perfectament a la resta de les dents i permet una correcta funcionalitat en mastegar. El dentista verificarà que l’empastament estigui correctament col·locat i realitzarà els ajustos necessaris per a assegurar el màxim confort i funcionalitat per al pacient.

Sensibilitat dental després de l’empastament dental

Després de realitzar-se un empastament dental, és comú experimentar sensibilitat dental durant uns dies. Aquesta sensibilitat és temporal i generalment desapareix per si sola sense necessitat d’intervenció addicional. No obstant això, és important estar atent als següents aspectes:

Sensibilitat dental temporal

La sensibilitat dental després de l’empastament és considerada una reacció normal de la dent enfront del procediment. Això es deu a la remoció del teixit danyat i la manipulació de la cavitat dental durant el tractament. La sensibilitat sol ser lleu i pot manifestar-se en consumir aliments o begudes fredes, calentes, àcides o dolces. Cal destacar que aquesta sensibilitat sol disminuir gradualment a mesura que la dent es recupera.

Signes d’un problema en l’empastament dental

Si la sensibilitat dental persisteix per un període prolongat o es torna més intensa amb el temps, pot ser un senyal d’un problema en l’empastament dental. En alguns casos, pot haver-hi una mala adaptació del material d’empastament, una infecció en la cavitat o una exposició de la polpa dental. Si s’experimenta un augment significatiu de la sensibilitat o el dolor, és recomanable acudir al dentista per a una avaluació i possible tractament addicional.

Importància de la consulta al dentista davant sensibilitat persistent

Davant sensibilitat dental persistent després de l’empastament, és fonamental buscar l’opinió d’un dentista. L’especialista avaluarà acuradament la situació i determinarà si és necessari realitzar ajustos en l’empastament, un tractament addicional o si existeix alguna altra complicació. No s’ha d’ignorar la sensibilitat persistent, ja que podria indicar un problema subjacent que requereix atenció professional per a evitar futures complicacions.

Cures i recomanacions post empasti dental

Alimentació i hàbits d’higiene bucal

Després de sotmetre’s a un empastament dental, és important tenir unes certes cures i mantenir una bona higiene bucal per a assegurar una adequada recuperació i la durabilitat de l’empastament. A continuació, es presenten algunes recomanacions:

 • Evitar aliments durs o enganxosos que puguin danyar o desallotjar l’empastament.
 • Consumir una dieta equilibrada i variada que inclogui aliments rics en calci i vitamines per a promoure la salut dental.
 • Raspallar les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta dental fluorada i usar fil dental per a netejar els espais interdentals.
 • Evitar el consum excessiu d’aliments i begudes ensucrades, ja que poden afavorir l’aparició de noves càries.
 • Evitar fumar i limitar el consum d’alcohol, ja que poden afectar negativament la salut bucal.

Revisions periòdiques per a mantenir la durabilitat de l’empastament

Per a garantir l’efectivitat i durabilitat de l’empastament dental, és fonamental realitzar revisions periòdiques amb el dentista. Durant aquestes revisions, l’odontòleg examinarà l’empastament i avaluarà el seu estat, així com la salut general de la boca. En aquestes visites, també es poden realitzar neteges dentals professionals per a mantenir la higiene bucal òptima. Es recomana acudir a aquestes revisions almenys dues vegades a l’any, o segons les indicacions del dentista.

Cost de l’empastament dental i opcions de finançament

El cost de l’empastament dental pot variar depenent de diversos factors que influeixen en el preu final del tractament. Entre els factors més comuns es troben:

Factors que influeixen en el preu de l’empastament dental

 • La grandària i la ubicació de la càries dental.
 • El tipus de material utilitzat per a l’empastament.
 • L’experiència i reputació del dentista.
 • El nivell de tecnologia i equipament utilitzat en la clínica dental.

És important tenir en compte que, en general, els empastaments dentals de resina composta són més costosos que aquells realitzats amb amalgama de plata o altres materials.

Opcions de finançament i assegurances dentals

Existeixen diverses opcions de finançament disponibles per a ajudar a cobrir els costos de l’empastament dental. Algunes d’elles inclouen:

 • Finançament directe amb la clínica dental, que permet pagar el cost de l’empastament en quotes mensuals.
 • Assegurances dentals que ofereixen cobertura parcial o total per als empastaments dentals.

És important informar-se sobre les diferents opcions de finançament i assegurances dentals disponibles, i consultar amb el dentista per a trobar la millor solució per a cada cas particular.

Recorda que el cost de l’empastament dental pot variar segons múltiples factors, per la qual cosa és recomanable sol·licitar un pressupost personalitzat durant la consulta amb el dentista. Avaluar les diferents opcions de finançament permetrà accedir a un tractament de qualitat sense comprometre la salut bucodental.

Empastament dental: abans i després

A més del seu impacte estètic, l’empastament dental també millora la funcionalitat de la dent. En eliminar el teixit afectat i emplenar la cavitat amb un material biocompatible, es restableix l’estructura i força dentals, permetent mastegar i parlar amb normalitat. Els pacients experimenten una millora significativa en la capacitat d’utilitzar la dent empastada sense molèsties ni dificultats. Casos d’èxit i testimoniatges de pacients satisfets recolzen l’eficàcia de l’empastament dental. Moltes persones han experimentat millores substancials en la seva salut bucodental i qualitat de vida gràcies a aquest tractament. Els testimoniatges destaquen la reducció del dolor, la restauració de la funcionalitat i la millora estètica com a principals beneficis de l’empastament dental.

Alternatives a l’empastament dental: endodòncia i tractaments relacionats

En alguns casos, l’empastament dental pot no ser suficient per a tractar una càries que ha avançat o quan la polpa dental està afectada. En aquestes situacions, existeixen alternatives que el dentista pot considerar, com l’endodòncia i altres tractaments de restauració dental.

Quan és necessari un tractament de conducte

El tractament de conducte, també conegut com a endodòncia, es realitza quan la càries ha arribat a la polpa dental i ha causat una infecció o inflamació. Durant aquest procediment, s’elimina el teixit pulpar afectat i es netegen i segellen els conductes radiculars de la dent. Una vegada finalitzada l’endodòncia, la dent es restaura amb un empastament o una corona dental per a retornar la seva funció i estètica.

Altres opcions de restauració dental

A més de l’endodòncia, existeixen altres opcions de restauració dental que poden considerar-se com a alternatives a l’empastament. Aquestes inclouen incrustacions o caretes dentals, que s’utilitzen per a reparar dents danyades o amb càries extenses. Les incrustacions són pròtesis dentals que es col·loquen en la dent després d’eliminar el teixit malmès, mentre que les caretes són làmines primes que s’adhereixen a la part frontal de la dent per a millorar la seva aparença.

Cures per a prevenir noves càries

Independentment del tipus de tractament que es triï, és fonamental adoptar mesures preventives per a evitar l’aparició de noves càries. Algunes cures importants inclouen mantenir una bona higiene bucodental mitjançant el raspallat adequat, l’ús de fil dental i col·lutoris. També és important portar una dieta equilibrada, limitant el consum d’aliments ensucrats i amb alt contingut d’àcids. Les revisions periòdiques amb el dentista són essencials per a detectar qualsevol problema dental de manera primerenca i rebre el tractament adequat.

Importància de l’empastament dental en la salut bucodental

L’empastament dental juga un paper fonamental en la cura de la nostra salut oral. No es tracta només de tractar la càries dental, sinó de prevenir complicacions futures i preservar la integritat de les nostres dents naturals.

Prevenció de complicacions i preservació de la dent natural

Mitjançant l’empastament dental, s’evita que la càries avanci i afecti la polpa dental. Això és crucial per a evitar la necessitat de tractaments més invasius, com l’endodòncia o el tractament de conducte. En tractar la càries en la seva fase inicial, s’aconsegueix preservar la dent natural, conservant la seva funcionalitat i estètica.

A més, l’empastament dental ajuda a prevenir la propagació de la càries a altres dents pròximes, evitant complicacions i possibles infeccions que podrien afectar a tota l’estructura bucodental.

Conseqüències de no realitzar un empastament dental adequat

No tractar adequadament una càries dental pot tenir greus conseqüències per a la nostra salut bucodental. La càries no tractada pot avançar i afectar la polpa dental, la qual cosa pot resultar en dolor intens, infeccions i fins i tot la pèrdua de la dent.

A més, la falta d’intervenció primerenca pot requerir tractaments més complexos i costosos en el futur, com la necessitat de realitzar una endodòncia o fins i tot l’extracció de la dent afectada. Això no sols implica un impacte econòmic, sinó també emocional i funcional, ja que la pèrdua d’una dent pot afectar la nostra capacitat per a mastegar i parlar correctament.

Comparteix l'article a les xarxes socials!

TESTIMONIS

Qualitat i atenció de grans professionals amb anys d’experiència a un preu just.

Ampli equip de professionals, horari flexible i instal·lacions modernes

De tracte professional, per a nens i adults. Accepta Mútues. De moment tot correcte

HORARI

Dilluns a Divendres9:00 – 21:00

  937 211 456 – 665 280 780

Demana cita ara! Et truquem!

Tan aviat com puguem ens posarem en contacte per a concertar la teva visita a la nostra Clínica Dental a Sant Quirze del Vallès.