Fa mal l’endodòncia: mites i realitats del dolor en el tractament dental

fa-mal-lendodoncia-mites-i-realitats-del-dolor-en-el-tractament-dental

L’endodòncia és un tractament dental que s’utilitza per a salvar dents danyades. Encara que existeixen falses creences sobre si fa mal l’endodòncia i el dolor que s’experimenta, en realitat, el dolor prové de la infecció en la dent i no del procediment en si. Gràcies a l’anestèsia local, aquest procediment és ràpid i segur. És normal sentir sensibilitat després de l’endodòncia, però en la majoria dels casos aquesta desapareixerà en pocs dies. Si persisteix o és severa, és important acudir a l’odontòleg. En Dental Soto som una clínica especialitzada en aquesta mena de tractament.

Tipus de tractaments dentals

En el camp dels tractaments dentals, existeixen diverses alternatives per a millorar l’estètica i la salut bucal. Alguns dels tipus de tractaments més comuns inclouen:

 • Emblanquiment dental LED
 • Emblanquiment dental en domicili
 • Emblanquiment dental combinat
 • Caretes de porcellana
 • Caretes de compòsit
 • Ortodòncia invisible
 • Ortodòncia lingual
 • Brackets metàl·lics
 • Brackets estètics
 • Brackets linguals
 • Brackets autolligables

Aquests tractaments dentals abasten des d’opcions d’emblanquiment dental per a millorar el color de les dents, fins a opcions d’ortodòncia per a corregir la posició de les dents i la mandíbula.

És important destacar que cada tractament dental té les seves pròpies característiques i beneficis, per la qual cosa és fonamental comptar amb l’orientació d’un especialista per a determinar quina és la millor opció per a cada cas específic.

En les següents seccions d’aquest article sobre si fa mal l’endodòncia, s’abordaran detalladament aquests tractaments dentals i les seves particularitats, oferint informació rellevant per a aquells que busquen millorar la seva salut bucal i estètica dental.

2. Què és una endodòncia?

L’endodòncia és un procediment dental que s’utilitza per a salvar dents danyades per càries, traumatismes o infeccions. El seu objectiu principal és eliminar la infecció i el dolor que el pacient pugui estar experimentant. A diferència del que algunes persones creuen si fa mal l’endodòncia, l’endodòncia no causa dolor, ja que es realitza sota anestèsia local per a garantir la comoditat del pacient durant tot el procés.

Definició i objectiu de l’endodòncia

L’endodòncia, també coneguda com a tractament de conducte, consisteix en l’extracció de la polpa afectada de la dent, la seva desinfecció i posterior segellat dels conductes radiculars. L’objectiu principal és evitar l’extracció de la dent i restaurar la seva funcionalitat. En eliminar la polpa dental infectada, s’alleuja el dolor i s’evita que la infecció es propagui a altres àrees de la boca.

Procés de l’endodòncia

El procés de l’endodòncia consta de diverses etapes. En primer lloc, es realitza una avaluació exhaustiva de la dent afectada i s’administren anestèsics locals per a adormir la zona i assegurar la comoditat del pacient. Després, es realitza una obertura en la corona de la dent per a accedir a la polpa dental i es procedeix a la seva extracció. Posteriorment, es desinfecta i es netegen els conductes radiculars amb materials especialitzats. Finalment, se segellen els conductes i es col·loca una corona dental per a protegir i enfortir la dent.

Mites i realitats sobre si fa mal l’endodòncia

Existeix la idea errònia que fa mal l’endodòncia i el seu procediment, quan en realitat el dolor es deu a la infecció existent en la dent, no al procediment en si. Gràcies als avanços tecnològics i als anestèsics locals utilitzats, l’endodòncia es realitza de manera ràpida, segura i sense dolor per al pacient. Si bé és possible experimentar sensibilitat o incomoditat després del tractament degut a la inflamació de la geniva i els teixits circumdants, això és completament normal i sol desaparèixer en uns dies. En casos de dolor persistent o sever, es recomana acudir a l’odontòleg per a avaluar la situació i rebre el tractament adequat.

Sensibilitat dental després de l’endodòncia

Després de sotmetre’s a una endodòncia, és normal experimentar una certa sensibilitat dental. Aquesta sensibilitat es deu principalment a la inflamació de la geniva i els danys en el teixit circumdant durant el procediment. A continuació, s’aborden les causes de la sensibilitat dental post-endodòncia i es brinden recomanacions per al seu maneig adequat.

Causes de la sensibilitat dental post-endodòncia

 • Inflamació de la geniva: Durant l’endodòncia, es produeix una inflamació en la geniva com a resposta al tractament. Aquesta inflamació pot generar sensibilitat en els teixits circumdants de la dent afectada.
 • Mal en el teixit circumdant: Durant el procés de l’endodòncia, és possible que es produeixin danys en el teixit circumdant de la dent, la qual cosa també pot ocasionar sensibilitat dental.

Durada i maneig de la sensibilitat dental

En la majoria dels casos, la sensibilitat dental després d’una endodòncia desapareix en uns dies o setmanes a mesura que el teixit es recupera. No obstant això, existeixen alguns enfocaments per a manejar aquesta sensibilitat i brindar alleujament al pacient:

 • Ús d’analgèsics: Si la sensibilitat dental és lleu o moderada, es recomana l’ús d’analgèsics de venda lliure seguint les indicacions del professional de la salut dental.
 • Aplicació de productes dessensibilitzants: En alguns casos, l’odontòleg pot recomanar l’ús de productes dessensibilitzants, com a gels o esbandides, que ajudin a reduir la sensibilitat dental.
 • Mantenir una bona higiene bucal: És vital continuar amb una bona rutina d’higiene bucal després d’una endodòncia. Això implica raspallar-se les dents de manera suau i utilitzar fil dental regularment per a evitar l’acumulació de placa dental.
 • Evitar aliments i begudes extremadament freds o calentes: Durant el període de sensibilitat dental, és recomanable evitar consumir aliments o begudes que puguin desencadenar molèsties, com a gelats o cafè calent.És important tenir en compte que si la sensibilitat dental persisteix més enllà d’unes setmanes o si el dolor és sever, s’ha d’acudir a l’odontòleg per a una avaluació addicional i descartar possibles complicacions.

Preguntes freqüents sobre l’endodòncia

Fa mal l’endodòncia durant el procediment

Durant el procediment d’endodòncia, és comuna que sorgeixin dubtes sobre el dolor involucrat. És important tenir en compte que l’endodòncia es realitza amb anestèsia local per a garantir la comoditat del pacient. Gràcies a aquesta anestèsia, la majoria dels pacients no experimenten molèsties durant el tractament.

Antibiòtics i cuidats post-endodòncia

Després d’una endodòncia, l’odontòleg pot receptar antibiòtics per a prevenir o tractar infeccions. És important seguir les indicacions respecte a l’ús d’aquests medicaments i completar el cicle de tractament correctament. A més, s’han de seguir els cuidats post-endodòncia, com evitar mossegar aliments durs en la zona tractada i mantenir una bona higiene bucal mitjançant el raspallat i ús de fil dental.

Possibilitat de necessitar un retractament

En alguns casos, pot sorgir la necessitat d’un retractament d’endodòncia. Això ocorre quan no s’ha eliminat completament la infecció en el primer tractament o si es produeix una nova infecció en la dent tractada. Si el dolor persisteix o els símptomes tornen, és important acudir a l’odontòleg per a avaluar la necessitat d’un retractament abans que la situació empitjori.

Importància de l’endodòncia en la salut bucal

L’endodòncia juga un paper crucial en la salut bucal en permetre salvar dents danyades. Aquest tractament és necessari quan hi ha una càries profunda o es produeix un traumatisme en la dent que afecta el teixit intern. En eliminar la infecció i segellar els conductes radiculars, s’evita l’extracció de la dent i es restaura la seva funcionalitat. És important comprendre la importància de l’endodòncia com a alternativa per a conservar la dentició natural i mantenir un somriure saludable.

Tractament de conductes radiculars i recuperació

Importància i objectiu del tractament de conductes

El tractament de conductes radiculars, també conegut com a endodòncia, és un procediment dental crucial per a salvar una dent danyada per una càries profunda o una infecció. L’objectiu principal és eliminar la polpa dental infectada, desinfectar els conductes radiculars i segellar-los per a evitar futures complicacions. Aquest tractament és fonamental per a preservar l’estructura dental i prevenir la necessitat d’extracció.

Temps de recuperació i cures posteriors

Després de sotmetre’s a un tractament de conductes, és normal experimentar una certa sensibilitat i molèsties durant els primers dies. El temps de recuperació pot variar segons cada pacient, però en general, la majoria es recupera completament en una o dues setmanes. Durant aquest període de recuperació, és important seguir les indicacions del dentista. Es recomana evitar aliments durs o enganxosos que puguin danyar la dent tractada. A més, és fonamental mantenir una bona higiene bucal mitjançant el raspallat suau i l’ús de col·lutoris recomanats pel dentista.

Riscos i complicacions de l’endodòncia

Encara que l’endodòncia és un tractament segur i efectiu, existeixen alguns riscos i possibles complicacions. Alguns pacients poden experimentar una fractura dental a causa de la debilitació de la dent després del tractament. A més, en casos rars, pot haver-hi una infecció persistent o una obstrucció en els conductes radiculars. És important tenir en compte que aquests riscos són poc freqüents i la majoria dels problemes poden evitar-se seguint les instruccions i recomanacions del dentista. Si es presenten símptomes com a dolor intens, inflor o febre després del tractament, és fonamental acudir al dentista immediatament per a avaluar qualsevol complicació i rebre el tractament adequat.

 • La importància del tractament de conductes radiculars és preservar l’estructura dental i evitar l’extracció.
 • L’objectiu principal d’aquest procediment és eliminar la polpa dental infectada i segellar els conductes radiculars.
 • El temps de recuperació varia, però generalment el pacient es recupera completament en una o dues setmanes.
 • És important seguir les recomanacions del dentista durant el procés de recuperació, incloent evitar aliments que puguin danyar la dent tractada i mantenir una bona higiene bucal.
 • Si bé són poc freqüents, existeixen riscos i complicacions potencials, com a fractura dental, infecció persistent o obstrucció en els conductes radiculars.
 • Davant símptomes de complicacions, és fonamental acudir al dentista per a rebre el tractament adequat.

Finançament i assegurances per a tractaments dentals

En aquesta secció, abordarem les opcions de finançament disponibles per als tractaments dentals, així com les assegurances dentals i la seva cobertura en el cas específic de l’endodòncia.

Opcions de finançament disponibles

Quan es necessita un tractament dental com l’endodòncia, és important comptar amb opcions de finançament per a cobrir els costos. En Dental Soto oferim plans de finançament que permeten pagar el tractament en quotes, facilitant l’accés a l’atenció dental de qualitat.

Aquests plans de finançament solen ser flexibles i adaptats a les necessitats dels pacients. Poden incloure convenis amb entitats financeres o acords directes amb la clínica dental, la qual cosa brinda l’oportunitat d’obtenir el tractament necessari sense realitzar un pagament total de manera immediata.

A més, és important tenir en compte que algunes assegurances de salut poden cobrir parcial o totalment els costos de l’endodòncia. És recomanable verificar amb la companyia asseguradora les condicions de cobertura i els requisits necessaris.

Assegurances dentals i cobertura per a endodòncia

Les assegurances dentals són una opció a considerar per a cobrir les despeses de l’endodòncia i altres tractaments dentals. Aquestes assegurances solen oferir diferents nivells de cobertura, que poden incloure consultes, exàmens, radiografies i tractaments.

En el cas específic de l’endodòncia, algunes assegurances dentals poden cobrir parcial o totalment els honoraris del endodoncista, així com els materials utilitzats en el tractament. És important revisar detingudament les condicions i limitacions de l’assegurança, com per exemple, períodes d’espera, límits de cobertura i requisits previs.

És recomanable informar-se sobre les assegurances dentals disponibles en el mercat, comparar les opcions i seleccionar el pla que millor s’adapti a les necessitats individuals. Les assegurances dentals poden brindar tranquil·litat i seguretat financera al moment de realitzar tractaments dentals com l’endodòncia.

A Dental Soto, som una Clínica Dental especialitzada en endodòncia

Dental Soto

En Dental Soto, comptem amb un equip d’especialistes altament capacitats en el tractament d’endodòncia. La nostra prioritat és brindar un servei de qualitat i excel·lència als nostres pacients. Utilitzem la tecnologia més avançada, com el microscopi operatori per a realitzar tractaments d’endodòncia microscòpica, la qual cosa ens permet garantir resultats precisos i efectius. El nostre objectiu és oferir un enfocament personalitzat i pròxim a cada pacient, brindant-los la tranquil·litat i confiança necessària durant el procés d’endodòncia.

Tractaments relacionats i alternatives a l’endodòncia

L’endodòncia és un tractament dental de vital importància per a salvar dents danyades, però en alguns casos poden existir alternatives o tractaments relacionats que puguin ser considerats. A continuació, presentem algunes opcions:

Emblanquiment dental

L’emblanquiment dental és un tractament estètic que ajuda a eliminar taques i descoloració en les dents, retornant-los la seva lluentor natural. Es pot realitzar en el consultori dental o a casa, utilitzant gels blanquejadors i llueixes LED especials. És una excel·lent opció per a millorar l’aparença del somriure.

Implants dentals

Els implants dentals són una opció a considerar quan es perd una dent de manera irreversible. Consisteixen en la col·locació d’una arrel artificial de titani en l’os maxil·lar i sobre ella es col·loca una corona dental personalitzada. Els implants dentals ofereixen una solució permanent i natural per a reemplaçar dents absents.

Ortodòncia

L’ortodòncia és una disciplina que s’encarrega de corregir i alinear les dents i la mandíbula. Existeixen diferents opcions d’ortodòncia, com els brackets metàl·lics, estètics o linguals, així com els sistemes d’ortodòncia invisible. Aquests tractaments permeten millorar la funció i l’estètica dental.

Periodòncia

La periodòncia s’enfoca en el tractament de les malalties periodontals, que afecten els teixits que envolten i suporten les dents. El tractament periodontal inclou la neteja profunda de les genives, l’allisat radicular i, en casos més avançats, la cirurgia periodontal. Mantenir una bona salut periodontal és essencial per a preservar les dents a llarg termini.

Sedació conscient

La sedació conscient és una tècnica utilitzada en odontologia per a aconseguir que els pacients estiguin relaxats i còmodes durant els tractaments. S’administra un medicament per via oral o inhalació que indueix una sensació de calma i benestar, permetent al dentista realitzar els procediments de manera segura i sense generar ansietat en el pacient.

Cirurgia dental i oral

La cirurgia dental i oral s’utilitza per a tractar una àmplia varietat de problemes, com a extraccions de dents de difícil accés, col·locació d’implants, correcció de lesions en la mandíbula, entre altres. Aquests procediments són realitzats per cirurgians maxil·lofacials altament especialitzats i poden ser necessaris en casos específics.

El dolor dental pot ser un símptoma de problemes més greus en la nostra salut bucal. És important no ignorar el dolor i prendre mesures per a tractar-lo a temps. L’endodòncia és un dels tractaments recomanats per a alleujar el dolor i salvar dents danyades.

Recomanacions per a mantenir una bona salut bucal

Per a evitar el dolor dental i mantenir una bona salut bucal, és fonamental seguir una sèrie de recomanacions:

 • Raspallar les dents almenys dues vegades al dia amb pasta dental que contingui fluor.
 • Utilitzar fil dental diàriament per a netejar entre les dents i eliminar la placa bacteriana.
 • Realitzar col·lutoris amb productes recomanats per l’odontòleg.
 • Evitar el consum excessiu d’aliments i begudes ensucrades que poden afavorir la formació de càries.
 • Acudir regularment a l’odontòleg per a realitzar revisions i neteges professionals.
 • Evitar el tabac i el consum excessiu d’alcohol, ja que poden causar danys en els teixits bucals.
 • Mantenir una alimentació equilibrada i saludable.
 • Utilitzar protectors bucals durant la pràctica d’activitats esportives de risc.

Seguint aquestes recomanacions, és possible prevenir el dolor i mantenir una bona salut bucal al llarg del temps.

Esperem que aquest article sobre si fa mal l’endodòncia t’hagi servit d’ajuda per a aclarir qualsevol dubte que poguessis tenir. Si tens algun dubte més, contacta amb nosaltres.

Comparteix l'article a les xarxes socials!

TESTIMONIS

Qualitat i atenció de grans professionals amb anys d’experiència a un preu just.

Ampli equip de professionals, horari flexible i instal·lacions modernes

De tracte professional, per a nens i adults. Accepta Mútues. De moment tot correcte

HORARI

Dilluns a Divendres9:00 – 21:00

  937 211 456 – 665 280 780

Demana cita ara! Et truquem!

Tan aviat com puguem ens posarem en contacte per a concertar la teva visita a la nostra Clínica Dental a Sant Quirze del Vallès.